Referenser
Resultaten nedan, beskrivna av våra kunder, bekräftar våra lyckade uppdrag.


"Driftpartner har haft i uppdrag att projektleda modernisering av berörda hissar enligt Boverkets krav (BFS 2012:4, H13). Totalt omfattade projektet 42 st hissar. Samtliga hissar färdigställdes i tid (2012-12-31) och inom fastställd budgetram. Parallellt har Driftspartner även upphandlat myndighetsorgan för lagstadgade besiktningar (hissar, portar och tryckkärl). Driftspartner har utfört projektledningen och upphandling självständigt och till stor belåtenhet för förvaltning och GE Capital Real Estates hyresgäster. Driftspartners arbete har också förbättrat administrativa rutiner för förvaltningsorganisationen. GE Capital Real Estate kan avslutningsvis rekommendera Driftspartner."

Monica Fallenius
Fastighetschef Stockholm, GE Capital Real Estate


"Under perioden maj 2011 t.o.m. april 2013 har Driftspartner, genom Henrik Svensson, haft i uppdrag att effektivisera Fabeges parkeringsytor. Uppdraget har bestått i inventering av samtliga parkeringsytor, p-platsoptimering, justera prissättningen per p-plats samt avslutningsvis upphandlat parkeringsoperatör (för 17 varmgarage, 1 kallgarage och 19 ytparkeringar. Genom denna översyn och anbudsförfarande har Fabege erhållit betydande intäktsförbättringar samt strukturerat parkeringsytorna för kort- respektive långtid. Fabege är nöjda med arbetsprocessen under uppdraget och dess resultat. Fabege kan rekommendera Driftspartner."

Tony Janes
Inköpschef, Fabege AB


"Driftspartner har haft i uppdrag att beräkna och optimera driftskostnaderna för Torsplan 1 i samband med NCC avyttring av nämnda fastighet. Driftspartners rapport har bilagts det försäljnings-pm som Catella Corporate Finance har distribuerat till potentiella köpare. NCC är nöjda med uppdraget och dess resultat och rekommenderar Driftspartner.”

Olle Forsberg
Affärsutveckling, NCC Property Development AB


"Driftspartner har på uppdrag av Svea Fastigheter utfört en energiutredning på en av våra större fastigheter. Uppdraget bestod i att optimera anläggningen och identifiera potentiella effektiviseringar. Utredningen har lett till en förbättrad kontroll och en serie mindre åtgärder har verkställts för att effektivisera energiförbrukningen. Svea Fastigheter rekommenderar Driftspartner."

Rima Hörnsten,
Business Controller, Svea Fastigheter


"Driftspartner har på uppdrag av Wihlborgs Fastigheter AB upphandlat lokalvård, bevakningstjänster och källsortering inom vårt fastighetsbestånd i Malmö, Lund och Helsingborg. Driftspartner administrerade hela processen från uppsägningar till och med förhandlingar. Genom att nyttja Driftspartners erfarenhet och kunnande sänker vi våra driftskostnader och får ett färre antal entreprenörer."

Lars Steinholtz,
Inköpschef, Wihlborgs Fastigheter


”3 anlitade Driftspartner för att göra en översyn av samtliga fastighetsdriftsrelaterade kostnader. Med hjälp av Driftspartner har 3 gjort omfattande besparingar. 3 har goda erfarenheter från uppdragstiden och kan rekommendera Driftspartner.”

Alexander Kotsinas
CFO, Hi3G Access