Välkommen till Driftspartner!
Driftspartner effektiviserar driftskostnader för fastighetsbolag, både för befintliga innehav men också i dd-processer där vi identifierar potentiella besparingar och beskriver hur dessa verkställs.

Våra tjänster spänner över flera områden:
- Projektledning i entreprenader
- Optimera parkeringsanläggningar
- Energieffektivisering
- Bistå i dd-processer, antingen för köp- eller säljsidan
- Strukturera och verkställa besparingsprogram för servicekostnader

Driftspartner har per dags datum levererat 180 MSEK i årliga effektiviseringar till sina kunder. 20 MSEK av dessa kommer från parkeringsoptimering och 160 MSEK kommer från energieffektiviseringar och upphandlingsresultat av olika servicekostnader. I parkeringsuppdrag intäktsförbättrar vi i genomsnitt 60% och i energieffektiviseringar samt upphandlingsuppdrag mellan 15-50%.

Våra återkommande kunder finns i alla kategorier; GE Captial Real Estate och AREIM (investeringsfonder), Fabege, Wihlborgs och Jernhusen (fastighetsbolag), Newsec (förvaltningsbolag), NCC (bygg) och IKEA (handel).

Kontakta oss för att se hur vi kan effektivisera Er verksamhet.


Henrik Svensson
Driftspartner